SØKNADSSKJEMA

Kulturakademiet har fortløpende opptak. Vi tar nå imot søknader om studieplass i Roma, Barcelona og Berlin høsten 2018 og våren 2019. Søknader er uforpliktende. Du forplikter deg først til plassen ved betaling av administrasjonsgebyr.

Kulturakademiet har studieopptak helt opp til studiestart høst og vår, men vi anbefaler studenter å søke så tidlig som mulig for å være sikre på å få plass og for å få optimalt med informasjon og oppfølging før avreise. Det er 30 studieplasser på hvert program. Det er ikke nødvendig å ha studiekompetanse når du sender søknaden, men en betingelse for opptaket er at du får godkjent studiekompetansen din før undervisningsstart. Normalt behandler vi søknader i løpet av 3-5 dager, så du vil motta svar ganske snart. Dersom du får opptak, bekrefter du at du ønsker studieplassen ved å betale administrasjonsgebyr på kr 4000 innen ca. 3 dager. Skulle du ombestemme deg, er det mulig å melde seg av studiene etter avmeldingsreglene som du finner under punkt fem i vilkårene.

Steg 1
Velg studiealternativ ved Kulturakademiet i Roma, Barcelona eller Berlin:
ROMA

Årsstudium i filosofi, samfunnsfag, historie og språk i Roma høsten 2018 og våren 2019 (exphil, exfac, historie og italiensk, 60 studiepoeng)

Filosofi, samfunn og språk i Roma høsten 2018 (exphil, exfac og italiensk, 30 studiepoeng)

Filosofi, samfunn og språk i Roma våren 2019 (exphil, exfac og italiensk, 30 studiepoeng)

Historie og italiensk i Roma våren 2019 (30 studiepoeng)
BARCELONA

Årsstudium i filosofi, samfunnsfag, historie og språk i Barcelona høsten 2018 og våren 2019 (exphil, exfac, historie og spansk, 60 studiepoeng)

Filosofi, samfunn og språk i Barcelona høsten 2018 (exphil, exfac og spansk, 30 studiepoeng)

Filosofi, samfunn og språk i Barcelona våren 2019 (exphil, exfac og spansk, 30 studiepoeng)

Historie og spansk i Barcelona våren 2019 (30 studiepoeng)
BERLIN

Årsstudium i filosofi, samfunnsfag, historie og språk i Berlin høsten 2018 og våren 2019 (exphil, exfac, historie og tysk, 60 studiepoeng)

Filosofi, samfunn og språk i Berlin høsten 2018 (exphil, exfac og tysk, 30 studiepoeng)

Filosofi, samfunn og språk i Berlin våren 2019 (exphil, exfac og tysk, 30 studiepoeng)

Historie og tysk i Berlin våren 2019 (30 studiepoeng)