Søknader er uforpliktende. Kulturakademiet har studieopptak helt opp til studiestart høst og vår, men vi anbefaler studenter å søke så tidlig som mulig for å være sikre på å få plass og optimalt med informasjon og oppfølging før avreise. Det er 30 studieplasser på hvert program. Det er ikke nødvendig å ha studiekompetanse når du sender søknaden, men en betingelse for opptaket er at du får godkjent studiekompetansen din før undervisnings-
start. Normalt behandler vi søknader i løpet av 2-3 dager. Dersom du får opptak, bekrefter du at du ønsker studieplassen ved å betale administrasjonsgebyr på kr 4 000 innen ca. 5 dager. Avmelding er i henhold til avmeldingsreglene som du finner under punkt fem i vilkårene.

Velg studiested og studie

Personlig informasjon

Fornavn:  
Etternavn:  
Gateadresse:  
Postnummer:  
Sted:  
Mobilnummer:  
E-postadresse:  
Fødselsdato:  
Hvilken videregående skole har du gått på?
Hvordan fikk du høre om Kulturakademiet?

Erklæring

  Jeg bekrefter herved at alle de opplysningene jeg har oppgitt i påmeldingsskjemaet, er korrekte. Jeg har lest gjennom og aksepterer vilkårene for å reise med og studere ved Kulturakademiet. Jeg godtar også studentreglementet.